Blog

Fundația Bucureștii Noi

Fii deschis
Fii disponibil
Fii pozitiv
Fii un model

SPIELGABEN

Care este originea kitului Spielgaben?

Kitul Spielgaben este o versiune modernă a „darurilor” lui Fröbel (Fröbelgaben în germană), o serie de materiale de joc introduse de pedagogul german Friedrich Fröbel, dezvoltator al celebrului concept de Kindergarten (literalmente grădină de copii, corespunde grădinițelor moderne). Pentru Fröbel, grădinița este o adevărată sală de sport în care copiii își dezvoltă complet abilitățile fizice și intelectuale prin intermediul jocului. Acest spațiu, conform lui Fröbel, oferă copiilor oportunitatea de a se descoperi pe sine și de a căpăta noțiuni fundamentale distrându-se.

 

În ce constă kitul Spielgaben?

Kitul Spielgaben are o structură de lemn cu 8 sertare care conțin 14 seturi de materiale didactice. Activitățile sunt structurate pentru copii între 1 și 12 ani (pentru copiii între 1 și 3 ani se recomandă supravegherea unui adult). Fiecare set este completat de următorul, formând un ciclu de învățare pentru cei mici, care vor asimila noțiuni și competențe tot mai complexe legate de dimensiuni, forme geometrice și culori, dezvoltându-și abilitățile vizuale și manuale.

Aceste activități ajută la dezvoltarea gândirii critice și abstracte la copii, încurajându-i să formeze legături între idei, obiecte și simboluri. De exemplu, aceeași serie de forme poate fi folosită atât pentru a învăța copilul să numere, cât și pentru a costrui o casă, de la care copilul va inventa mai apoi și o poveste. Astfel, copiii învață să recunoască diferite structuri prin intermediul jocului, pe care apoi le aplică în viața reală.

 

În ce context se poate utiliza kitul Spielgaben?

Kitul Spielgaben poate fi utilizat de educatori, părinți și terapeuți care vor să asigure copiilor importante oportunități de învățare folosind materiale de diferite forme și dimensiuni pentru a compune și descompune modele reale prin intermediul jocului. Seturile Spielgaben se pot utiliza pentru îmbunătățirea capacității de calcul, citire și scriere, pentru dezvoltarea observației științifice (distincția dintre figurile 2D și 3D), coordonare și problem solving.

În cadrul Centrului de Recuperare Bucureștii Noi se utilizează kitul Spielgaben în terapia ocupațională. Pentru a descoperi beneficiile acestui instrument, nu ezitați să ne contactați pentru o programare la numărul de telefon 0730 746 280.

EN: 

A brief history of the Spielgaben kit…

The Spielgaben kit is a modern version of The Froebel gifts (Fröbelgaben in German), a set of educational play materials originally designed by German pedagogue Friedrich Fröbel. He laid the foundation for modern education by developing the concept of Kindergarten, an educational child-centred approach based on practical activities such as drawing, painting, modelling, dancing and singing. According to Fröbel, Kindergarten is a sort of gym where children can fully develop their physical and mental capacities through play, thus providing them with the opportunity to discover themselves and acquire valuable knowledge and skills.

 

What is Spielgaben?

Spielgaben is a solid wooden storage drawer containing 14 sequential play sets made of environment and child-friendly materials. It offers unique learning experiences to children aged between 1 and 12 years old (although parent’s supervision is needed for children under 3 years of age). Each set can be added to the next in a particular order to teach more and more complex lessons about shapes, sizes and colours, therefore enhancing the child’s visual and manual skills.

Following a linear approach, these activities help develop children’s logical thinking abilities, encouraging them to relate ideas, objects and symbols. For instance, the same play set can be used to teach how to count and be then used to build a house, of which the child will eventually tell the story. Using this methodology, children will be able to recognise different structures through play and apply them to the real world.

 

Whom is Spielgaben for?

Spielgaben can be used by educators, parents, and therapists who want to provide children with endless learning opportunities by employing materials of different shapes and sizes to be assembled and disassembled in a both didactic and playful way. Spielgaben sets can help develop calculation, reading and writing skills, scientif observation (difference between 2D and 3D), coordination, and problem solving skills.

Fundația Bucureștii Noi has a Spielgaben kit, which is made available to our little patients. Book your physical therapy + occupational therapy session and discover the potential of this tool. Come visit us!

 

IT:

Qual è l’origine del kit Spielgaben?

Il kit Spielgaben è una versione moderna dei cosiddetti Doni di Fröbel (Fröbelgaben in tedesco), una serie di materiali da gioco inventati dal pedagogista tedesco Friedrich Fröbel, celebre per aver messo a punto il concetto di Kindergarten (letteralmente Giardino d’Infanzia, corrispondente alla moderna scuola dell’infanzia). Per Fröbel il giardino d’infanzia è una vera e propria palestra dove i bambini possono sviluppare a pieno le proprie facoltà fisiche e intellettuali attraverso il gioco. Questo infatti, secondo Fröbel, offre ai bambini l’opportunità di scoprire se stessi e di acquisire nozioni preziose divertendosi.

 

In cosa consiste il kit Spielgaben?

Il kit Spielgaben consiste in una struttura di legno con 8 cassetti contenti un totale di 14 set consecutivi fatti con materiali sostenibili e atossici. È adatto ai bambini tra gli 1 e i 12 anni d’età (è tuttavia richiesta la presenza di un adulto in caso di bambini al di sotto dei 3 anni). Ogni set viene succeduto da un altro con un particolare ordine per trasmettere nozioni e competenze sempre più complesse relative alle forme geometriche, alle dimensioni e ai colori per migliorare così le abilità visive e manuali del bambino.

 Seguendo un’organizzazione lineare ben precisa, queste attività aiutano a sviluppare le capacità di pensiero logico astratto dei bambini, incoraggiandoli a mettere in relazioni idee, oggetti e simboli. Ad esempio, uno stesso insieme di blocchi può essere utilizzato per insegnare a contare ed essere successivamente utilizzato per costruire una casa, della quale il bambino potrà infine raccontare la storia. In questo modo, i bambini imparano a riconoscere diverse strutture attraverso il gioco e ad applicarle successivamente nel mondo reale.

 

In che contesti può essere utilizzato il kit Spielgaben?

Il kit Spielgaben può essere utilizzato da educatori, genitori e terapisti che vogliono fornire ai bambini innumerevoli opportunità di apprendimento utilizzando materiali di varie e forme e dimensioni per comporre e scomporre modelli reali attraverso il gioco. I diversi set Spielgaben possono essere utilizzati per migliorare le capacità di calcolo, lettura e scrittura, osservazione scientifica (distinzione tra figure in 2D e 3D), capacità di coordinazione e di problem solving.

Fundația Bucureștii Noi dispone di un kit di Spielgaben che mette a disposizione dei pazienti più piccoli. Prenota la tua seduta fisioterapia + terapia occupazionale e vieni a scoprire le potenzialità di questo strumento! Ti aspettiamo!