Blog

Fundația Bucureștii Noi

Fii deschis
Fii disponibil
Fii pozitiv
Fii un model

PSIHOMOTRICITATEA ȘI TERAPIA OCUPAȚIONALĂ

Psihomotricitatea este o disciplină socio-educativă care contribuie la dezvoltarea holistică a copilului, prin crearea unui echilibru între minte și corp. În perioada copilăriei, moment în care se dezvoltă simultan abilitățile motrice, cognitive și emoționale ale copilului, psihomotricitatea favorizează creșterea prin intermediul creativității, jocului și interacțiunii. Efectele acestei practici includ îmbunătățirea echilibrului și a coordonării, creșterea stimei de sine și îmbunătățirea abilităților de comunicare și interacțiune.

Psihomotricitatea se împarte în două macro categorii: psihomotricitate educativă și terapia psihomotrică. Psihomotricitatea educativă promovează devoltarea fiziologică a copilului și este utilizată adesea în centre specializate, școli primare sau grădinițe. Această practică este dedicată tuturor copiilor, fie ei timizi sau cu dificultăți în socializare, fie hiperactivi sau cu probleme comportamentale. Prin intermediul jocului organizat, primii vor căpăta o mai mare încredere în propriile aptitudini, iar cei din urmă își vor putea descărca tensiunile și furia și își vor îmbunătăți atenția. Terapia psihomotrică se folosește în spitale și centre de recuperare în cazul pacienților cu problematici complexe precum dizabilități, întârzieri cognitive sau tulburări în dezvoltare. 

Traseele psihomotrice se organizează în spații echipate cu materiale precum saltele, covorașe, perne, obiecte de diferite forme și culori, materiale pentru desen, piese pentru construcții și multe altele, pentru a simula atât experiența motrică și senzorială a copilului, cât și cea emotivă. Terapia motrică se bazează pe mișcare, folosită drept instrument al cunoașterii și interacțiunii.

Terapia ocupațională, sau ergoterapia, este o disciplină recuperatorie care se concentrează pe dezvoltarea și menținerea „ocupațiilor” în vederea îmbunătățirii calității vieții și sănătății pacienților cu dizabilități temporare sau permanente, cauzate de patologii sau accidente. Prin „ocupații”, ne referim la toate activitățile specifice vieții de zi cu zi, în baza contextului cultural și a vârstei individului. Ocupația devine astfel, atât finalitatea cât și mijlocul prin care se intervine asupra abilităților senzoriale, perceptive, cognitive și relaționale în cele trei sfere ale vieții cotidiene: îngrijirea personlă, studiul sau munca și timpul liber.

Terapeuții oferă sfaturi asupra modului de desfășurare a acțiunilor (de exemplu sugerând mișcări alternative pentru a intra sau ieși din cadă), descompun activitățile și jocurile în mai multe etape pentru a facilita realizarea lor și modifică un spațiul pentu a crea un mediu sigur și stimulent pentru pacient.

În cadrul Centrului de Recuperare Bucureștii Noi folosim terapia psihomotrică și terapia ocupațională pentru copii pentru a promova autonomia și stima de sine. Sugerăm utilizarea acestor terapii în următoarele cazuri:

 • Tulburări motrice
 • Tulburări de spectru autist
 • ADHD
 • Tulburări alimentare
 • Tulburări comportamentale
 • Pareze cerebrale infantile

 

Pentru mai multe informații despre terapia psihomotrică și terapia ocupațională, nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon 0730 746 280.

 

EN: Child Psychomotricity and Occupational Therapy

Child psychomotricity, or psychomotor practice is a socio-educational approach promoting the holistic development of the child. It focuses on the balance between body and mind. Child psychomotricity plays a crucial role in childhood, as it promotes creativity, playfulness and social interactions at a time when children develop their motor, cognitive, and emotional skills. Not only does it improve one’s sense of balance and coordination, it also boosts one’s confidence, and encourages communication and peer interaction.

Psychomotor practice can take two orientations: educative and therapeutic. Psychomotor education promotes the child’s physiological development, and is used in kindergartens and primary schools, as well as in specialised centres. It is suitable to all children, both to those with an introvert character and social difficulty, and those with hyperactive or behavioural problems. Through games and dynamic activities, the first can gain more confidence in their own abilities, the latter can release tensions and anger as well as improve their ability to focus. Psychomotor Rehabilitation, on the other hand, is used in hospitals and specialised clinics as individual therapy to address severe forms of physical and cognitive disabilities as well as learning and developmental disorders.

Paths for the psychomotor skills of children generally include upholstered elements with classic shapes, mats, objects and tools of different size and colour, painting and colouring equipment and construction games. The ultimate aim is to boost the child’s motorial and sensorial skills as well as their sensitivity.  Movement is thus not seen as mere mechanical motion or muscular exercise but as a way to explore the surrounding environment and relate to people.

Occupational Therapy (OT) is a branch of physical therapy that helps people with physical, sensory, or cognitive problems to develop independence in all aspects of their everyday life or to improve the performance of ordinary tasks and activities that has been temporarily or permanently disrupted as a result of certain medical conditions, diseases, and accidents.

Occupational Therapy focuses on the importance of occupation (e.g., functional tasks and activities performed throughout life that, depending on the cultural context and age, are meaningful and purposeful to both the individual and the community). “Occupation” is both the ultimate goal and the means by which it is possible to improve motor, cognitive and relational skills in the main areas related to everyday life, that is personal care, study or work, and leisure.

 Occupational therapists treat people of all ages, including children and the elderly. They help restore movements and functions that enable individuals to carry out personal and professional activities with the highest level of autonomy, and to find solutions to day-to-day problems. As for treatment concerning children, parents are an integral part of therapy: they take part in all phases of intervention and help set out objectives and priorities. 

Occupational therapists can provide advice on how to perform a movement (e.g. enter or exit the bathtub), break down a task or game in multiple phases in order to make it simpler, or adapt a specific environment to make it safer and more suitable to the individul’s needs.

At Fundația Bucureștii Noi, techniques of both child psychomotricity and occupational therapy are used as part of the therapy to promote children’s autonomy and confidence. Thanks to a combined set of child-centred approaches, our staff provides assistance for :

 • Motor skills disorder
 • ASD - Autistic spectrum disorders
 • ADHD - Attention deficit hyperactivity disorder
 • Eating disorders
 • Behavioural and emotional disorders
 • Infantile cerebral palsy

 

For further information, please call us on +40 730 746 280. We will be happy to answer your questions!