Blog

Fundația Bucureștii Noi

Fii deschis
Fii disponibil
Fii pozitiv
Fii un model

Proiectul EVS 2014 "Youth without borders"

03.03.2018 | Proiecte temporare

În acest proiect Fundația Bucureștii noi a colaborat cu Serviciul Apel Association și asociația Joetz vzm din Bruxelles. Având în centrul atenției următoarele tematici: cetățenia europeană, implicarea tinerilor voluntari în proiecte europene și diversitatea culturală. Obiectivul principal al activităților organizate la sediul Fundației cu un tânăr voluntar belgian a fost de a facilita integrarea socială a copiilor defavorizați. Proiectul a durat șase luni.

Sponsor principal: Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP)
Organizația principală: Fundația Bucureștii Noi
Alte organizații: Joetz vzw și Serviciul Apel Association
Data proiectului: de la 1 martie 2012 până la 31 august 2012
Beneficiari: 1 voluntar, Fundația Bucureștii Noi și Appel ngo
Locație: București, la sediul fundației
Obiective:
 • lupta împotriva sărăciei și marginalizării
 • promovarea unor maniere de a trăi sănătos, prin sport și activități fizice
 • sprijinirea integrării sociale și îmbunătățirea șanselor de viitor pentru copiii defavorizați
 • consolidarea rolului copiilor în activități
 • promovarea voluntariatului
 • promovarea cetățeniei și valorilor
Activități:
 • Activitatea 1 - ajutor la activitățile de comunicare
  • ajutor la elaborarea unor materiale de comunicare (broșuri, postere, pagina de Internet, Facebook)
  • promovarea activităților grație unui contact direct cu toate comunitățile implicate în proiect, cu școli, cu centre culturale și religioase
  • promovarea voluntariatului ca o practică activă a cetățenilor
  • activități propuse de voluntar

  Voluntarul a fost implicat în activitățile de comunicare al fiecăreia dintre oragnizații: Serviciul Apel și Bucureștii Noi.

 • Activitatea 2 - ajutor la activitățile de administrare
  • organizarea de întâlniri multiculturale și a activităților Centrului de Vară 2014
  • înscrierea copiilor
  • verificarea activităților și ține un jurnal de fiecare zi
  • activități propuse de voluntar

  Supravegheat de un coordonator, voluntarul a organizat activități pentru copii și a lucrat în contact direct cu aceștia.

 • Activitatea 3 - suport in activitățile directe
  • participarea la activități educative și sociale
  • suport acordat părinților în căutarea unei slujbe
  • suport și participarea la activități în cadrul proiectului “Educație pentru viitor”
  • activități propuse de voluntar
 • Activitatea 4 - proiectul personal

  În ultima parte a proiectului (între mai și iulie 2014) voluntarul va fi încurajat să realizeze un proiect personal în domeniile de activitate al celor doi parteneri.

Competențe dobândite de voluntar:

Trăind într-o țară străina și participând la activități organizate unde a fost în mod direct responsabil, voluntarul a putut trăi o experiență unică a dezvoltat noi competențe personale. El a învățat despre noi culturi și a acceptat diferențele. Competențele dobândite sau îmbunătățite sunt următoarele:

 • îmbunătățirea capacității logistice și de organizare
 • îmbunătățirea capacităților relaționale
 • îmbunătățirea cunoștințelor de informatică și grafică
 • capacitatea de a lucra în echipă
 • cunoașterea diversității culturale: voluntarul a lucrat într-un mediu cultural diferit de al său și i-au atras atenția nevoile altora și a încercat într-o anumită măsură să răspundă eficient
 • competențe lingvistice: voluntarul a comunicat în limbile română și engleză
 • îmbunătățirea capacității de a lucra și trăi într-un mediu multicultural