Blog

Fundația Bucureștii Noi

Fii deschis
Fii disponibil
Fii pozitiv
Fii un model

1 martie - Sărbătoarea Mărțișorului

De 1 martie sărbătorim Mărțișorul, tradiție străveche care celebrează întoarcerea primăverii. Mărțișor este și numele tradiționalului șnur împletit alb-roșu, dăruit la începutul lunii martie în semn de prosperitate, sănătate și nou început. Se spune că cine poartă mărțișorul va fi norocos și sănătos tot anul.

Până nu de mult, în satele românești se sărbătorea mărțișorul punând tradiționalul fir alb roșu deasupra ușilor caselor și pe coarnele animalelor pentru a ține la distanță spiritele rele și pentru a invoca puterea vindecătoare a naturii. În regiunile estice (Moldova și Bucovina), fundița albă roșie decora o monedă de aur sau argint. Tradiția spune că fetele purtau această monedă la piept, aproape de inimă, timp de 12 zile, după care foloseau moneda pentru a achiziționa brânză și vin, pentru a avea pielea albă și catifelată ca brânza, iar obrajii roșii ca vinul.

Tradiția mărțișorului are rădăcini antice. Mulțumită săpăturilor arheologice, au fost descoperite mărțișoare realizate acum 6000 de ani: este vorb despre pietricele de râu pictate cu alb și roșu care se purtau la mână sau la gât, până la înflorirea primului arbore. Odată înfloriți copacii, mărțișoarele se agățau între florile parfumate ale acestora.

 În prezent, mărțișorul este oferit tuturor fetelor și femeilor între 1 și 8 martie. Tradiționalului fir alb roșu, se adaugă și o amuletă cu diverse forme (flori, potcoavă, inimă, animale etc. ), drept simbol de noroc, sănătate și prosperitate, dar și în semn de respect și prietenie.

La sediul nostru puteți achiziționa mărțișoare hand-made care au scopul de a finanța programele educaționale ale Fundației noastre. Mărțișorul pentru educație asigură acces gratuit pentru 15 copii din comunitate la programul de spijin la teme și la cluburile de vacanță organizate în această primăvară. Vă așteptăm cu drag!

EN: 

Mărțișor (which literally means “little March”) is an old tradition related to the arrival of spring and warm weather and is celebrated all over Romania on March 1. Mărțișor is also the name of the traditional tassel made of red and white cotton or silk threads which is traditionally given as a gift to wish everyone a happy first day of spring. It is believed that that the person who wears the mărțișor will be prosperous and healthy for the rest of the year.

Until not long ago, in rural villages, people used to celebrate mărțișor by hanging the traditional red and white string on their door and on cattle’s horns to ward off evils spirits and evoke nature’s regenerative power. In eastern Romania (Moldova and Bucovina), a silver or gold coin was added to the tassel. As tradition has it, after wearing the tassel pinned to their blouses and jacket for twelve days, close to the heart, women would use the mărțișor’s coin to buy wine and cheese. In so doing, their faces would remain fresh and white like cheese and rubicund like wine. 

The tradition of mărțișor is a very old one. Thanks to some archaeological excavations in Romania, some mărțișor dating back to more than 6000 years ago were brought to light. They were stream pebbles painted in red and white that were generally tied around one’s wrist or hung around the neck until the blossoming of the first tree. Finally, they were hung on the branches.

Nowadays, the traditional tassel is given to all women: fiancées, wives, daughters, sisters, grandmothers, colleagues and friends. The red and white ribbon comes with a lucky charm of different shapes (flowers, hearts, little animals) as a symbol of respect and friendship.

You can buy your handmade mărțișors at Fundația Bucureștii Noi. With your contributions, you will support our social projects. Come visit us! 

IT:

Il primo giorno di marzo, in Romania, è la festa del mărțișor (letteralmente “piccolo marzo”), un’antica tradizione che celebra l’arrivo della primavera e del bel tempo. Mărțișor è anche il nome del tradizionale fiocco in fili di cotone o di seta rossi e bianchi che viene donato come augurio di prosperità, salute e di buon inizio di primavera. Si dice infatti che chi indossa il mărțișor sarà fortunato e in salute per tutto l’anno.

Fino a non molto tempo fa, nei villaggi di campagna, la gente era solita celebrare mărțișor appendendo i tipici fili rossi e bianchi sulla porta della propria casa e sulle corna degli animali per tenere lontani gli spiriti maligni e invocare il potere rigenerante della natura. Nelle regioni orientali (Moldova e Bucovina), il fiocco rosso e bianco era adornato con una moneta d’argento o d’oro. Secondo la tradizione, dopo aver indossato l’amuleto per dodici giorni attaccato alla giacca o alla camicia, vicino al cuore, le donne usavano le monete del mărțișor per comprare vino rosso e formaggio poiché si riteneva che i loro visi sarebbero rimasti belli e bianchi come il formaggio e rubicondi come il vino.

La tradizione del mărțișor è molto antica. Grazie ad alcuni scavi archeologici in Romania, sono stati ritrovati mărțișor datati più di 6000 anni fa: si tratta di sassolini di torrente verniciati di bianco e rosso che venivano portati legati al polso o appesi al collo con un filo fino alla fioritura del primo albero. Con gli alberi in fiore, i mărțișor venivano infine appesi ai rami.

Oggi, l’usanza consiste nel donare questo fiocchetto a tutte le donne: fidanzate, mogli, figlie, sorelle, nonne, amiche e colleghe. Ai tradizionali fili rossi e bianchi si può appendere un ciondolo che può assumere le più diverse forme (fiori, cuoricini, animali etc) come simbolo di buona fortuna, salute e prosperità ma anche come segno di rispetto ed amicizia.

Puoi acquistare i tuoi mărțișor fatti a mano direttamente presso la nostra Fondazione.  Con il tuo contributo ci aiuterai a sostenere i nostri progetti. Ti aspettiamo!