Blog

Fundația Bucureștii Noi

Fii deschis
Fii disponibil
Fii pozitiv
Fii un model

IMPLANTUL DENTAR

Implantul dentar este un dispozitiv sub formă de șurub din titan care este inserat în arcada dentară în locul unui dinte extras pentru a suplini rolul rădăcinii dintelui. Pe acest dispozitiv se va monta ulterior coroana dentară definitivă. Implantul dentar poate înlocui unul sau mai mulți dinți lipsă sau poate fi o alternativă fixă pentru pacienții cu proteză dentară mobilă. Implantul oferă un aspect natural zâmbetului, fiind o soluție practică și de durată în cazul lipsei unuia sau mai multor dinți.

Implantul se poate realiza tuturor pacienților care au prcesul de creștere scheletrică încheiat. Intervenția de implantologie nu este una dureroasă, fiind realizată de obicei sub anestezie locală. Implantul este precedat de o etapă premergătoare care constă într-o consultație amănunțită în urma căreia se stabilește planul de tratament. Sănătatea cavității bucale se verifică și prin intermediul unei radiografii panoramice, realizată cu maxim 6 luni înaintea intervenției.

Implantul dentar se realizează în două etape: etapa chirurgicală care presupune introducerea șurubului în os și crearea unei rădăcini artificiale și etapa protetică, prin intermediul căreia se realizează lucrarea definitivă care va înlocui dintele lipsă. După finalizarea tratamentului, pacientul va trebui să respecte anumite indicații cu privire la alimentație și obiceiuri, pentru o perioadă limitată. Este indicat consumul alimentelor moi, la temperatura camerei, și se recomandă evitarea tutunului și băuturilor alcoolice.

 Persoanele care nu pot beneficia de implant dentar sunt cele care au o igienă bucală precară, peroanele care prezintă formări tumorale în zona în care urmează să fie realizat implantul sau care prezintă afecțiuni ale mucoasei bucale. De asemenea, nu pot beneficia de implant persoanele cu deficite imunitare, hipertensiune arterială, ciroză hepatică, afecțiuni pulmonare cronice, boli genetice, afecțiuni psihotice, persoanele cu cancer sub tratament cu radioterapie sau chimioterapie sau consumatorii de droguri și bolnavii de alcoolism.

Pe întreaga durată a lunii martie 2021, în cadrul Stomatologiei AD Bucureștii Noi, partener al Fundației Bucureștii Noi, puteți beneficia de o reducere de 100 de euro la implantul dentar AlphaBio. Costul implantului va fi astfel redus la 300 de euro, de la 400 de euro, costul inițial. Promoția nu include și costul coroanei, care va fi achiziționată separat.

EN:

The dental implant is a titanium screw device that is inserted into the dental arch to fill the gap left by the missing tooth. The final dental crown is then mounted on this device. The dental implant may replace one or more damaged or missing teeth and can offer a welcome and long-lasting alternative to mobile dentures. The implant gives you back your natural smile, as it looks and feels like your own teeth.

The dental implant surgery is not a painful one, being usually performed under local anesthesia. The implant surgery is preceded by a preliminary stage which consists of a thorough consultation following which the treatment plan is established. The health of the oral cavity is also evaluated by means of dental X-rays, taken no longer than 6 months prior to the intervention. 

The dental implant consists of a two-stage process: the surgical stage which involves inserting the screw into the jawbone and creating an artificial root, and the prosthetic stage through which the final work that will replace the missing tooth is performed. After completing the treatment, the patient will have to follow certain instructions regarding proper nutrition and oral hygiene for a limited period. It is recommended to eat soft foods at room temperature, and to avoid tobacco and alcoholic beverages. 

The implant can only be performed on patients whose jaws have already fully developed. If you have certain medical conditions, you might not be suitable for dental implant treatment. These includehigh blood pressure, cirrhosis of the liver, cancer, immune deficiencies, diseases of the oral mucosa, drug and alcohol abuse. People who take certain medications or are undergoing radiotherapy or chemotherapy, and those who have poor oral hygiene or tumors in the area where the implant is to be performed may not be suitable candidates, either.

During the entire month of March, Stomatologie AD Bucurestii Noi, in partnership with Fundația Bucureștii Noi, offers a 100 euros discount on the AlphaBio dental implant. The cost of the implant will thus be reduced to 300 euros, from 400 euros, the initial cost. The promotion does not include the cost of the crown, which is to be purchased separately.

IT:

L'impianto dentale è un dispositivo a vite in titanio che viene inserito nell'arcata dentale per sostituire la radice del dente naturale mancante e sul quale viene infine montata la corona dentale. L'impianto dentale può sostituire uno o più denti mancanti o può essere un'alternativa fissa per i pazienti con protesi mobile. L'impianto dona un aspetto naturale al sorriso, essendo una soluzione pratica e duratura in caso di mancanza di uno o più denti.

L'intervento di implantologia non è doloroso, essendo normalmente eseguito in anestesia locale. L'impianto è preceduto da una fase preliminare che consiste in una consultazione approfondita a seguito della quale viene stabilito il piano di trattamento. La salute del cavo orale viene verificata anche mediante una radiografia panoramica, eseguita al massimo 6 mesi prima dell'intervento. 

L'impianto dentale si realizza in due fasi: la fase chirurgica che prevede l'inserimento della vite nell'osso e la creazione di una radice artificiale e la fase protesica, attraverso la quale si esegue il lavoro finale che andrà a sostituire il dente mancante. Dopo aver completato il trattamento, il paziente dovrà seguire alcune istruzioni riguardanti l'alimentazione e l’igiene orale per un periodo limitato. Si consiglia di mangiare cibi morbidi a temperatura ambiente e di evitare tabacco e bevande alcoliche.

L'impianto può essere eseguito su tutti i pazienti che hanno completato il processo di crescita cranio-facciale. La presenza di determinate patologie o condizioni mediche non è compatibile con l’impianto, come nel caso di tumori e malattie della mucosa orale. Lo stesso vale per le persone con deficienze immunitarie, ipertensione, cirrosi epatica, malattie polmonari croniche, malattie genetiche e disturbi psicotici. Anche le persone sottoposte a radioterapia o chemioterapia, i tossicodipendenti, gli alcolisti e tutti gli individui che presentano una scarsa igiene orale non possono ricorrere alla tecnica dell’impianto.  

Durante tutto il mese di marzo 2021, presso lo studio dentistico Stomatologie di AD Bucurestii Noi, partner di Fundația Bucureștii Noi, potrai beneficiare di uno sconto di 100 euro sull'impianto dentale AlphaBio. Il costo dell'impianto si ridurrà così a 300 euro, da 400 euro, il costo iniziale. La promozione non include il costo della corona, che verrà acquistata separatamente.