Blog

Fundația Bucureștii Noi

Fii deschis
Fii disponibil
Fii pozitiv
Fii un model

Ziua Internațională a Educației

25.01.2021 | Educație

Ieri, 24 ianuarie, s-a celebrat a treia ediție a Zilei Internaționale a Educației, instituită de către comitetul Națiunilor Unite pentru a recunoaște rolul cheie al educației în promovarea păcii mondiale și a dezvoltării sustenabile.

Dreptul la educație este garantat prin Declarația Universală a Drepturilor Omului, care prin articolul 26 asigură tuturor dreptul de acces la o educație gratuită și obligatorie, și prin Convenția cu privire la drepturile copilului, care subliniază necesitatea de a mobiliza resursele politice și economice pentru a combate problema globală a lipsei de acces la o educație de calitate.

Ziua Internațională a Educației este, prin urmare, o ocazie pentru a evidenția importanța acesteia atât pe plan individual cât și colectiv. O educație de calitate nu numai că transmite indivizilor cunoștințe, instrumente și valori necesare dezvoltării personale, dar formeaza și bazele unei societăți incluzive.

Fundația Bucureștii Noi promovează impotanța educației formale și non formale, concentrându-se pe dezvoltarea holistică a copiilor prin toate activitățile propuse, atât în timpul anului școlar cât și pe durata vacanțelor. Fundația a devenit un punct de reper pentru numeroase familii nu numai pentru spijinul academic acordat copiilor, dar și pentru jocurile de echipă, atelierele manuale, activitățile ludice și recreative care vizează creșterea copiilor într-un mediu stimulant și primitor. De asemenea, Fundația spijină familiile aflate în dificultate oferind tarife reduse sau participare gratuită. Pentru mai multe detalii legate de programele  noastre, vizitează secțiunea „Proiecte” sau trimite-ne un mesaj. Te așteptăm!

EN

International Day of Education

Yesterday, 24 January 2021, the world observed the third International Day of Education, which was established by the United Nations to celebrate the role of education for global peace and sustainable development.

The right to education is enshrined both in the article 26 of the Universal Declaration of Human Rights, which upholds the right to free and compulsory elementary education for all, and in the 1989 Convention on the Rights of the Child, which urges all countries to mobilize political will and economic resources to address the global problem of access to quality education.

The International Day of Education is thus an opportunity to emphasize the importance of education at both the individual and the collective level. Not only does quality education provide knowledge, values and tools for personal growth, it also lays the foundation for a more inclusive and participatory society.

Fundația Bucureștii Noi is at the forefront in promoting both formal and non-formal education, placing the holistic development of the child at the heart of all activities carried out both at the afterschool club and the summer camp-which takes place every year in July and August. Fundația Bucureștii Noi has therefore become a reference point for a number of families because in addition to offering academic support, it also organizes team games, crafts, recreational and ludic activities in a stimulating and friendly environment. Moreover, Fundația Bucureștii Noi is committed to helping families in distress by allocating some places at discounted rates or with complete exemption to low-income children. To find out more, please visit the page related to our social projects. Come meet us!

IT

Giornata Internazionale dell’Istruzione

Ieri, 24 gennaio 2021, si è celebrata la terza Giornata internazionale dell’istruzione, istituita dalle Nazioni Unite per riconoscere il ruolo chiave dell’istruzione per la pace globale e lo sviluppo sostenibile.

Il diritto all’istruzione è sancito sia dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che all’articolo 26 garantisce il diritto a un’istruzione elementare gratuita e obbligatoria, sia dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che sottolinea la necessità di mobilitare volontà politica e risorse economiche per affrontare il problema globale dell’accesso a un’istruzione di qualità.

La giornata internazionale dell’istruzione è quindi un’occasione per sottolinearne l’importanza sia a livello individuale sia a livello collettivo. Un’istruzione di qualità infatti non solo trasmette alle persone conoscenze, strumenti e valori per la crescita personale ma è anche alla base di una società più inclusiva e partecipativa.

Fundația Bucureștii Noi si impegna in prima linea per promuovere l’importanza dell’istruzione e dell’educazione non-formale, mettendo lo sviluppo olistico del bambino al centro di tutte le attività proposte sia al doposcuola sia durante il centro estivo nei mesi di luglio e agosto. La Fondazione è diventata un punto di riferimento per tantissime famiglie non solo perché offre sostegno accademico ma propone anche giochi di squadra, laboratori manuali, e attività ludiche e ricreative per far crescere i bambini in un ambiente stimolante e accogliente. La Fondazione inoltre si impegna ad aiutare le famiglie in difficoltà offrendo dei posti a tariffe agevolate. Per saperne di più, visita la pagina relativa ai nostri progetti. Ti aspettiamo!