gtag('config', 'G-0ERNTB1MYS'); gtag('config', 'G-SX3G5S5XNE'); gtag('config', 'UA-115796019-1');

Politica de livrare comandă

Termen de executare a Contractului 

Termenul de executare a Contractului începe să curgă de la momentul transmiterii către utilizator a mesajului de confirmare a plății.

În masura în care, după primirea de către Utilizator a emailului de confirmare a comenzii, conform dispozitiilor II.5 (Termeni și condiții) de mai sus, si după transmiterea de către Titular a SMS-ului menționat anterior, plata nu este finalizată cu succes într-un interval de 40 de minute de la momentul activării opțiunii “Plătește”,  Fundația va transmite către Utilizator un e-mail, la adresa de e-mail completată de către Utilizator în procesul de plasare a comenzii, ce va conține un link URL pentru finalizarea platii. Link-ul URL furnizat de către Titular este valabil 24h și permite finalizarea plasării comenzii deja înregistrate de către Utilizator.

Procesarea cu succes a plății – confirmată într-o primă etapă de procesatorul de plăți – este urmată de transmiterea de către Titular a unui mesaj electronic de confirmare a procesării plății către Utilizator, care va conține numărul atribuit comenzii, alte informații esențiale privind comanda, mențiuni exprese cu privire la Termenul de executare a Contractului de către Utilizator, precum și consecințele nerespectării acestui termen.