gtag('config', 'G-0ERNTB1MYS'); gtag('config', 'G-SX3G5S5XNE'); gtag('config', 'UA-115796019-1');

Politica de anulare comandă

În ipoteza în care Utilizatorul nu respectă Termenul de executare a Contractului, respectiv nu se prezintă în recepția Fundației Bucureștii Noi în vederea efectuării serviciilor comandate prin utilizarea Funcției de comandă și plată conform regulamentului de functionare:

  • abonamentul Kinetoterapie sau Masaj are valabilitate 12 saptamani de la prima sedinta si nu este transmisibil.
  • abonamentul logo/ terapie comportamentala are valabilitate 6 saptamani de la prima sedinta si nu este transmisibil.

Contractul se consideră reziliat de drept, fără a fi necesară îndeplinirea unor alte formalități de către Titular, inclusiv fără punere în întârziere sau intervenția instanțelor de judecată sau a altor organe jurisdicționale.

Ca efect al rezilierii de drept, Titularul nu mai este tinut sa efectueze serviciile comandate prin utilizarea Funcției de comandă și plată.

În cazul prevăzut la art. IV.1. de mai sus, rezilierea de drept operează la ora 23:59 a ultimei zile din termenul sus menționat, Utilizatorul fiind de drept în întârziere prin simpla împlinire a termenului stabilit pentru executarea obligației.

Prezenta Secțiune reprezintă un Pact comisoriu pentru activarea căruia se impune o neexecutare culpabilă, imputabilă din partea Utilizatorului.

În cazul rezilierii de drept a Contractului prin activarea Pactului comisoriu, suma plătită de către Utilizator la momentul utilizării Funcției de comandă și plată online va fi reținută de către Titular și nu va fi restituită Utilizatorului decât dacă acesta solicită restituirea în mod expres în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data rezoluțiunii de drept menționată la punctul IV.1(Termeni si Condiții), prezenta constituind clauză penală.

În cazul în care Utilizatorul solicită restituirea sumei de bani, conform articolului IV.4. de mai sus, acesta va formula o cerere scrisa care va conține cel puțin urmatoarele date: numele, prenumele Utilizatorului, numărul de comandă. În acest sens, Utilizatorul va utiliza adresa de contact https://www.fundatia-bucurestii-noi.ro/contact/.

Urmare solicitarii prevazute mai sus, Titularul va rambursa Utilizatorului suma achitată pentru serviciile comandate în termen de cel mult 30 zile de la data solicitarii.

În cazul în care prin intermediul Funcției de comandă și plată sunt achiziționate servicii medicale sub formă de pachet vândut în această formă, nu poate interveni rezoluțiunea parțială a Contractului, cu privire doar la o parte din serviciile ce fac parte din pachet, deoarece fiecare pachet a fost configurat astfel pentru a oferi avantaj financiar Utilizatorului. Astfel, în cazul în care Utilizatorul nu mai dorește efectuarea tuturor serviciilor din pachet, acesta are posibilitatea doar de a solicita restituirea parțială a ședințelor neefectuate, suma reținută în acest caz pentru ședințele deja efectuate fiind evaluată la nivelul de preț al unui serviciu individual pentru fiecare ședință de terapie realizată.

Situatii exceptionale in care poate interveni rezolutiunea in parte a Contractului

În cazul în care Utilizatorul nu mai dorește efectuarea tuturor serviciilor din pachet, acesta are posibilitatea doar de a solicita restituirea parțială a ședințelor neefectuate, suma reținută în acest caz pentru ședințele deja efectuate fiind evaluată la nivelul de preț al unui serviciu individual pentru fiecare ședință de terapie realizată.