gtag('config', 'G-0ERNTB1MYS'); gtag('config', 'G-SX3G5S5XNE'); gtag('config', 'UA-115796019-1');

FUNDAȚIA BUCUREȘTII NOI, denumită în continuare „Fundația”, în calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul în București, str. Liniștei, nr. 13, Sector 1, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor sub nr. 1075/B/2010, CUI: 11268212, telefon: +40 730 746 280, website: www.fundatia-bucuresti-noi.ro, e-mail: info@fundatia-bucurestii-noi.ro, dorește să vă informeze despre activitatea Fundației, serviciile pe care le oferim și pe care ați putea fi interesat să le accesați, precum și despre cauzele umanitare, programele sociale, proiectele pe care le desfășurăm și promovăm și în care vă puteți implica ca voluntar, partener, colaborator ori donator prin orice donație, ajutoare materiale, sponsorizări sau alte activități de susținere a obiectivelor organizației noastre.

Furnizarea datelor dumneavoastră în scopul recepționării informărilor noastre (newsletter) este opțională, iar refuzul furnizării datelor pentru a fi utilizate în acest scop nu afectează dreptul dumneavoastră de a beneficia de serviciile oferite de Fundație sau de a vă implica ca susținător al activităților desfășurate de către aceasta.

Datele cu caracter personal pe care Fundația le prelucrează, prin mijloace electronice și manuale, în scopul transmiterii de newsletter-uri – de reclamă, marketing și publicitate, promovarea serviciilor noastre sau desfășurarea campaniilor pentru diversele cauze umanitare/ proiecte, sunt:

  • numele și prenumele/ domiciliu /adresa de email / numărul de telefon

Furnizarea a cel puțin uneia dintre datele de contact (adresa de email, numărul de telefon, domiciliu) este necesară dacă doriți să fiți contactat pentru prezentarea informărilor noastre.

       Vă asigurăm că nu vom utiliza datele pe care ni le puneți la dispoziție în vederea transmiterii informărilor noastre, decât dacă și în măsura în care dumneavoastră doriți acest lucru și numai în condițiile prevăzute în legislația aplicabilă.

       Vă informăm totodată că, pentru transmiterea efectivă a mesajelor privind activitatea Fundației, datele dumneavoastră vor fi transmise unor furnizori de servicii având calitatea de împuterniciți ai Fundației, care efectuează activități externalizate (ex. furnizori de servicii IT, găzduire web, marketing, telemarketing, curieri), aflați sub controlul Fundației în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. Acești împuterniciți nu au dreptul de a transmite informări către dumneavoastră decât în numele Fundației și nu au dreptul de a divulga aceste date unor terțe persoane.

În cazul acordului privind prelucrarea datelor în acest scop, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către Fundație până la retragerea consimțământului dumneavoastră, respectiv până la momentul dezabonării dumneavoastră de la newsletter, conform instrucțiunilor din fiecare email/mesaj pe care l-ați primit. 

După retragerea consimțământului privind transmiterea informărilor noastre, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse din baza noastră de date și orice material care conține aceste date va fi distrus. Prelucrarea ulterioară poate fi efectuată numai în baza unui nou consimțământ din partea dumneavoastră.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a prevederilor legislației interne privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automatizat, precum și dreptul de a vă retrage consimțământul dat, în orice moment.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă Fundației, prin poștă/secretariat la sediul social din București, str. Liniștei, nr. 13, sector 1, ori e-mail la adresa: info@fundatia-bucurestii-noi.ro.  

De asemenea, pentru orice întrebări sau nemulțumiri privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă puteți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor prin email la dpo@fundatia-bucurestii-noi.ro sau telefonic la numărul 0727 923 915, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00, iar dacă sunteți de părere că vi s-a încălcat vreun drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro). 

Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, a protejării acestora împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.