gtag('config', 'G-0ERNTB1MYS'); gtag('config', 'G-SX3G5S5XNE'); gtag('config', 'UA-115796019-1');

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA IMAGINII de către FUNDAȚIA BUCUREȘTII NOI

(prin fotografiere/ filmare și publicare în spațiul online – www.fundatia-bucurestii-noii.ro, platforme social-media)

FUNDAȚIA BUCUREȘTII NOI – în calitate de operator de date cu caracter personal, denumită în continuare „Fundația”, organism privat, fără scop lucrativ și de tip umanitar, având sediul București, str. Liniștei, nr. 13, Sector 1, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor sub nr. 1075/B/2010, CUI: 11268212, telefon: +40 730 746 280, website: www.fundatia-bucurestii-noi.ro, e-mail: info@fundatia-bucurestii-noi.ro, prelucrează imaginea dumneavoastră și/sau a minoruluipe care îl/o reprezentați (fotografii și filmări audio/video realizate, declarații date în fața camerei de filmat), pentru a o utiliza în scopul publicității și promovării activităților desfășurate în cadrul Fundației, prin publicarea pe site-ul Fundației: www.fundatia-bucurestii-noi.ro și alte platforme social-media (Facebook, Youtube, Instagram).

Vă informăm că este necesar acordul ca imaginea dumneavoastră și/sau a minorului/persoanei reprezentate să poată apărea în fotografiile și scurtele filme pe care le vom face în timpul activităților la care participați și pe care le vom publica în spațiul online. Consimțământul dumneavoastră este opțional, iar refuzul acordării acestuia pentru a fi utilizat în scopurile precizate mai sus nu afectează dreptul dumneavoastră de a avea acces și de a beneficia de serviciile sociale comunitare desfășurate de FUNDAȚIA BUCUREȘTII NOI.

Prelucrarea imaginii se efectuează de către Fundație și împuterniciții acesteia (furnizorii de servicii IT: servicii găzduire, dezvoltare și mentenanță web) în temeiul art. 6 alin. 1, lit a) și art. 9, alin.2, lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv în temeiul consimțământului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.  

Imaginea dumneavoastră va fi prelucrată pentru o durată nedeterminată sau până la retragerea consimțământului, fără a afecta legalitatea prelucrării imaginii efectuate de Fundație pe baza consimțământului dat înainte de retragerea acestuia.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a prevederilor legislației interne privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, dreptul la restricționarea prelucrării, precum și dreptul de a vă retrage consimțământul dat, în orice moment.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă operatorului de date FUNDAȚIA BUCUREȘTII NOI prin poștă, la sediul social din București, str. Liniștei, nr. 13, Sector 1 ori email, la adresa: info@fundatia-bucurestii-noi.ro.

De asemenea, pentru orice întrebări sau nemulțumiri în legătură cu prelucrarea datelor dumneavostră cu caracter personal, vă puteți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor prin email: dpo@fundatia-bucurestii-noi.ro sau telefonic la numărul 0727 923 915, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00, iar dacă sunteți de părere că vi s-a încălcat vreun drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro). 

Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, a protejării acestora împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.