Fundația Bucureștii Noi | Donează 2%
Donează

Donează 2%

donează 2%

Implicarea activă în proiectele noastre, poate fi dezvoltată și diversificată și prin decizia dumneavoastră privind alocarea acestui procent către organizație, fapt care sperăm să vă ofere și confirmarea unei alegeri personale de calitate, în urma raportării din partea noastră a felului în care a fost investit procentul de 2%. Redirecționează 2% din impozitul tău pe venitul global către Fundația Bucureștii Noi!

Această susținere nu implică nici un ajutor material sau financiar din partea ta. Noul Cod Fiscal, cu modificările făcute în ianuarie 2005 (Art 90), stabilește o cotă de 2% a impozitului pe venit pe care fiecare persoană fizică îl poate direcționa către organizațiile neguvernamentale.

Cum se procedează

Procedura este extrem de simplă și nu costă nimic! Trebuie doar să completați și să semnați: Formularul 230, dacă în anul precedent ați realizat venituri din salarii și asimilate acestora, sau Formularul 200 dacă în anul precedent ați obținut venituri din alte surse (activități independente, cedarea folosinței bunurilor, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, etc.)

Formularul trebuie completat cu datele personale, de mână, cu majuscule și semnat. Nu este necesară specificarea sumei (instituția fiscală o va calcula și o va vira conform legii) și nici atașarea Fișei Fiscale. Formularul completat se depune direct la registratura administrației financiare de care aparțineți sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data 25 Mai în fiecare an.

Adresele Administrațiilor Finanțelor Publice le găsiți aici.

Informațiile de identificare ale Fundației Bucureștii Noi ce trebuie completate pe declarația de venit sau pe formularul 230 sunt:

Nume
Fundația Bucureștii Noi
Cod fiscal
11268212
Adresa
Str. Liniștei, Nr. 13, Sector 1, București
IBAN
RO43CECEB10830RON3150250
Banca
CEC Bank, București
Dacă aveți o firmă

Dacă aveți o firmă puteți direcționa 20% din impozitul pe profitul datorat statului către Fundația Bucureștii Noi.

Codul fiscal vă permite acest lucru, iar donația dumneavoastră nu vă costă nimic.

Potrivit art.8 din Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea, persoanele fizice sau juridice române care efectuează sponsorizari beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizării, în condițiile legii. Potrivit art. 21 alin. 4 lit. p) din Codul Fiscal, contribuabilii care efectuază sponsorizări potrivit prevederilor Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:

  •        3% din cifra de afaceri
  •        20% din impozitul pe profit datorat

Procedura este simplă: se calculează suma aferentă celor 20% din impozitul pe profit al companiei și se incheie un contract sponsorizare cu Fundația Bucureștii Noi.

Cheltuielile sunt deductibile, deci costurile pentru companie sunt zero.

Exemplu


O societate realizează profit de 100 000 RON.

Impozitul pe profit datorat statului:

100 000 x 16 / 100 = 16 000 RON

20% din impozitul pe profit datorat

16 000 x 20 / 100 = 3200 RON (valoarea deductibilă a sponsorizării)

Sponsorizarea este total deductibilă din impozit, dacă se încadrează în limitele impuse de codul fiscal (să nu fie mai mare 3‰ din cifra de afaceri și 20% din impozit).

Direcționați 20% din impozitul pe profitul companiei dumneavoastră către Fundația Bucureștii Noi, prin încheierea unui contract sponsorizare.

Vă mulțumim, și vă stăm la dispoziție cu orice informație.