Fundația Bucureștii Noi | Despre noi
Donează

Despre noi

Parohia Maica Îndurerată
RAPORT DE ACTIVITATE

Fundația Bucureștii Noi a fost înființată în 1998 și are sediul în strada Liniștei nr 13. Datorită sprijinului financiar din partea ONG YANA Liechtenstein s-a nascut programul principal „Alături de bătrani și de familii”, desfășurat în cadrul Fundației Bucureștii Noi. YANA este un grup de lucru fondat în 1996 de doamna Antonia Frick. Aceasta a venit în România în anul 1995, având o experienţă de 26 de ani ca preşedinte a programului de ajutor pentru familie „Familienhilfe Liechtenstein”, cu dorinţa de a crea şi susţine la noi în ţară proiecte de sprijinire a familiilor și a altor categorii sociale vulnerabile. În anul 1998 a înfiinţat primele proiecte sociale, pentru familii și vârstnici, în București și Bacău, împreună cu specialişti români și astfel a luat naştere Fundația Bucureștii Noi, când în acei ani spectrul evacuării imediate din cauza datoriilor la întreţinere pentru familiile numeroase sau sărăcite din cauza şomajului sau a bolilor era o șituaţie des întâlnită. Sprijinul însemnă, după nevoie, ajutor financiar pentru plata întreţinerii, reparaţii de urgenţă, medicamente şi intervenţii chirurgicale, alimente de bază, îmbrăcăminte şi rechizite pentru şcolari. De atunci, în București și Bacău, sute de familii marcate de lipsurile fundamentale ale unui trai decent, dar puternic determinate să facă totul pentru educaţia copiilor lor, au fost însoţite pe parcursul mai multor ani în acest scop. Dacă la începutul activității, grupurile țintă au fost vârstnicii singuri și familiile sărace, astăzi acestea sunt îndreptate și către copiii și tinerii din cartierul Bucureștii Noi (sector 1, București), dar și în zonele limitrofe.

Misiunea

Fundației Bucureștii Noi este aceea de a îmbunătății condițiile de viață a persoanelor care se află în situații de dificultate depășind, pe cât posibil, obstacolele materiale și promovând, unde este posibil, educația care duce la demnitate și permite independența persoanei.

Servicii

 • Sprijin alimentar, material și economic pentru familiile nevoiașe
 • Sprijin pentru studenți cu rezultate exceptionale dar cu posibilități financiare reduse
 •        Cazare gratuită sau semi-gratuită la sediul fundației
 •        Acordarea de burse anuale de studiu
 • Sprijin pentru bătrânii singuri și cu posibilități materiale reduse
 •        Suport alimentar, material și economic
 •        Organizarea de evenimente recreative la sediul fundației
 • Activități de formare și recreative pentru copii și tineri, inclusiv pentru cei de etnie rromă
 •        Activități after school în perioada de iarnă
 •        Cursuri și activități recreative, precum desenul și muzica
 •        Centru de vară în perioada iulie – august
 •        Centrul Local Scout Bucureștii Noi 1

Beneficiari

 • Bătrâni (anual app. 150 de bătrâni primesc asistență financiară și materială)
 • Familii în dificultate (anual app. 100 de familii primesc asistență financiară și materială)
 • Studenți (anual app. 20 de studenți primesc burse de studiu și / sau cazare gratuită la sediul nostru)
 • Copii (în fiecare vară app. 40 de copii iau parte gratuit timp de 2 luni la activitățile recreative și de formare estivale și activează ca cercetași în timpul anului)